Загрузка страницы

Dj KramniK - The Collection, CD2 (2016) [Italo-Disco]

Bắt đầu từ ngày 30/3/2020 mình sẽ chuyển các album nhạc Rock, Metal sang kênh nhạc mới chuyên về Rock & Metal:
CD Rock Metal: https://bit.ly/2wLjMtq
Thân mời các bạn yêu thích Rock, Metal sang đăng ký ủng hộ giúp mình. Cảm ơn các bạn nhiều...
Gửi đến các bạn 1 album Melodic Death Metal
Tore Fagerheim - The Uprising (2016) https://youtu.be/olL8V4rOphw
---------------------------------------------------------------------
Dj KramniK - The Collection, CD1: https://youtu.be/Qifdj4YiS0E
Dj KramniK - The Collection, CD2: https://youtu.be/aWheH8LEg5A
Dj KramniK - The Collection, CD3: https://youtu.be/PQpb6cWFcqg
---------------------------------------------------------------------
01. On Italo's Wave Of The Disco! [Radio Version]
02. Only Disco Melody
03. Fantasy [Re-Edite Life In Dream]
04. New Day
05. Retro Haus Sound Disco Back
06. The Paradise [Original Version]
07. Oldscool [Electrify Re-Edit]
08. Disco Spy [Remix] (feat. Bonfeel Electro Band)
---------------------------------------------------------------------

Видео Dj KramniK - The Collection, CD2 (2016) [Italo-Disco] канала DW's Music Collection
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
22 декабря 2019 г. 0:56:29
00:50:52