Загрузка страницы

ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರೊಂದಿಗೆ ರಮೇಶ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ,😜😜😜🤣🤣😂😂😂 ರಾಜೇಶ ಭಂಡಾರಿಯವರ ರಮಣೀಯ ನೃತ್ಯ👌👌👌👏👏

Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
4 января 2022 г. 19:54:41
00:31:29
Другие видео канала
Wedding Herick & MarlinWedding Herick & MarlinWedding Herick & MarlinWedding Herick & MarlinWedding Herick & MarlinWedding Herick & Marlinಯಕ್ಷಗಾನ ಚಕ್ರಚಂಡಿಕೆಯಕ್ಷಗಾನ ಚಕ್ರಚಂಡಿಕೆEdutel Film For DemoEdutel Film For Demoಜನ್ಸಾಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಂತಿ ರಾಗದ ಪದ್ಯ👌👌😍😍💕💕ಜನ್ಸಾಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಂತಿ ರಾಗದ ಪದ್ಯ👌👌😍😍💕💕ಸ್ರಷ್ಠಿಗರ್ಜುನ ಎಂಬವನೆ ನೀನು 👌👌ಅಶೋಕ ಭಟ್ಟ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸುಧನ್ವನಾಗಿ♥♥✌✌👌👌ಸ್ರಷ್ಠಿಗರ್ಜುನ ಎಂಬವನೆ ನೀನು 👌👌ಅಶೋಕ ಭಟ್ಟ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸುಧನ್ವನಾಗಿ♥♥✌✌👌👌ಜನ್ಸಾಲೆಯವರ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನೀಲ್ಕೋಡ್ 👌👌👌✌✌😍😍😍😍(ಪರಮ ಪುರುಷ ರಂಗಧಾಮನು)ಜನ್ಸಾಲೆಯವರ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನೀಲ್ಕೋಡ್ 👌👌👌✌✌😍😍😍😍(ಪರಮ ಪುರುಷ ರಂಗಧಾಮನು)ರಾಧೆಯಂತೆ ತಾ ವೇಶವ ಧರಿಸಿದನು ಜನ್ಸಾಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ👌👌😍😍♥♥ರಾಧೆಯಂತೆ ತಾ ವೇಶವ ಧರಿಸಿದನು ಜನ್ಸಾಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ👌👌😍😍♥♥ದರ್ಶನ ಭಟ್ಟ ಮುಗ್ವಾ ಅವರ ಸುಂದರ ನಾಟ್ಯದರ್ಶನ ಭಟ್ಟ ಮುಗ್ವಾ ಅವರ ಸುಂದರ ನಾಟ್ಯಯಕ್ಷಗಾನ "ಶೂರ್ಪನಖಾ ವಿವಾಹ" & "ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ"ಯಕ್ಷಗಾನ "ಶೂರ್ಪನಖಾ ವಿವಾಹ" & "ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ"ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆ ಅವರ ಇಂಪಾದ ಪದ್ಯಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆ ಅವರ ಇಂಪಾದ ಪದ್ಯಮೂಡಬೆಳ್ಳೆಯವರ ಇಂಪಾದ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಾಂತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ👌👌😍😍😍😍ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆಯವರ ಇಂಪಾದ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಾಂತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ👌👌😍😍😍😍ಜನಸಾಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಪದ್ಯ ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು👌👌💕💕ಜನಸಾಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಪದ್ಯ ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು👌👌💕💕ಕೃಷ್ಣ ಕಾದಂಬಿನಿ | ಕ್ಷಣ ಕಣಕ್ಕೂ ರೋಚಕ ತಿರುವು 👌👌👌👌😍😍😍 ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಥಾನಕಕೃಷ್ಣ ಕಾದಂಬಿನಿ | ಕ್ಷಣ ಕಣಕ್ಕೂ ರೋಚಕ ತಿರುವು 👌👌👌👌😍😍😍 ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಥಾನಕಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿಯ ಕಾಣದಬಲೆ (ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಪದ್ಯ 👌👌👌♥♥♥) ಜನ್ಸಾಲೆ X ನಿಲ್ಕೋಡ್ X ಯಲಗುಪ್ಪಾಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿಯ ಕಾಣದಬಲೆ (ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಪದ್ಯ 👌👌👌♥♥♥) ಜನ್ಸಾಲೆ X ನಿಲ್ಕೋಡ್ X ಯಲಗುಪ್ಪಾಹಿಲ್ಲೂರು+ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆ (ದ್ವಂದ್ವ)ಅವರ ಇಂಪಾದ ಗಾನಸುಧೆಗೆ ಯಲಗುಪ್ಪಾ ಅವರ ಸುಂದರ ನಾಟ್ಯಹಿಲ್ಲೂರು+ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆ (ದ್ವಂದ್ವ)ಅವರ ಇಂಪಾದ ಗಾನಸುಧೆಗೆ ಯಲಗುಪ್ಪಾ ಅವರ ಸುಂದರ ನಾಟ್ಯಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರಾದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ, ಗೋಳಗೋಡು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರಾದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ, ಗೋಳಗೋಡು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಜ್ಯು. ಕಣ್ಣಿ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿಜ್ಯು. ಕಣ್ಣಿ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿಹಳ್ಳಾಡಿ ಅವರು ಬೇಳೆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಹಳ್ಳಾಡಿ ಅವರು ಬೇಳೆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಘಟೋದ್ಗಜ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರ ಜೋಡಿ 👌👌👌 ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಮತ್ತು ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯ, ಸಂಭಾಷಣೆ 👏👏🙌🙌ಘಟೋದ್ಗಜ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರ ಜೋಡಿ 👌👌👌 ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಮತ್ತು ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯ, ಸಂಭಾಷಣೆ 👏👏🙌🙌
Яндекс.Метрика