Загрузка страницы

Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia | EtnoKraków/Rozstaje 2015 | Crossroads Festival & Euroradio EBU

[English info below] ZAKIR HUSSAIN to jedna z niekwestionowanych legend world music, wirtuoz gry na tabli, artysta koncertujący i nagrywający z największymi sławami, również scen jazzowych.
Jego ojcem był słynny muzyk Ustad Alla Rakha. Dzięki ojcu Zakir uczył się gry na instrumentach od najwcześniejszego dzieciństwa. Występował już jako kilkunastolatek. W wieku dziewiętnastu lat po raz pierwszy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, koncertując u boku Raviego Shankara.
Publiczność pamięta doskonale wybitne płyty Hussaina, z albumem „Making Music” nagranym dla słynnej wytwórni ECM na czele. Krążek ten bywa uznawany za jedną z najwspanialszych muzycznych fuzji Wschodu i Zachodu. Partnerami lidera byli tam John McLaughlin, Jan Garbarek i legendarny Hariprasad Chaurasia – wuj Rakesha, którego usłyszymy w Krakowie.
Z Johnem McLaughlinem Hussain współpracował wielokrotnie, m.in. współtworząc świetne nagrania jego grup Shakti i Remember Shakti. Z kolei wspólnie z Billem Laswellem prowadził grupę Tabla Beat Science, gromadzącą wybitnych tablistów i perkusjonistów. Współtworzył też znakomite projekty Planete Drum i Global Drum. Współpracował z największymi – od George’a Harrisona i Vana Morrisona po Pharoaha Sandersa i Charlesa Lloyda. Sam jest dziś żywą legendą muzyki.
RAKESH CHAURASIA jest nie tylko bratankiem, ale też jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Hariprasada Chaurasii. Gra na bansouri, tradycyjnym hinduskim flecie bambusowym. Ma za sobą współpracę m.in. ze słynnym Talvinem Singhiem. Brał udział w nagraniu kilkudziesięciu albumów. Prowadzi m.in. grupę RAF, czyli Rakesh and Frieds.
Koncert odbył się w Sali Audytoryjnej ICE Kraków 8 lipca 2015.

Zakir Hussain - tabla, instrumenty perkusyjne
Rakesh Chaurasia - bansouri

ZAKIR HUSSAIN is undoubtedly one of the greatest legends of world music, virtuoso of the tabla, and artist who tours and
records with many other acclaimed musicians, including those form the world of jazz.
His father was the famous musician Ustad Alla Rakha. Thanks to his father, Zakir learned to play musical instruments from his youngest days. He started performing as a teenager, and when he was 19 years old, he travelled to the US for the first time, appearing alongside Ravi Shankar.
Audiences remember Hussain’s acclaimed albums, especially “Making Music” recorded for the famous ECM label. It is regarded as one of the finest musical fusions of the East and the West. Hussain was accompanied by John McLaughlin, Jan Garbarek and the legendary Hariprasad Chaurasia – uncle of Rakesh, who joins Hussain in Kraków.
Hussain has worked with McLaughlin many times, for example when creating recordings with his groups Shakti and Remember Shakti. He also worked alongside Bill Laswell, leading the group Tabla Beat Science bringing together acclaimed tablists and percussionists. He has also co-created the outstanding projects Planete Drum and Global Drum, and worked with some of the greatest musicians of all time, from George Harrison and Van Morrison to Pharoah Sanders and Charles Lloyd. He is a living legend himself.
RAKESH CHAURASIA is more than just a nephew of Hariprasad Chaurasia – he is also one of his most talented pupils. He plays the bansouri, a traditional South Asian bamboo flute. He has worked with musicians including Talvin Singh, participated in recording dozens of albums, and he leads the RAF ensemble – Rakesh and Friends.
Recorded at ICE Kraków 08.07.2015.

Zakir Hussain - tabla, percussion instruments
Rakesh Chaurasia - bansouri

www.rozstaje.pl / www.etnokrakow.pl
www.facebook.com/rozstaje.crossroads.fes­tival.krakow
www.facebook.com/etnokrakow

Видео Zakir Hussain & Rakesh Chaurasia | EtnoKraków/Rozstaje 2015 | Crossroads Festival & Euroradio EBU канала etnokraków/rozstaje
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
8 апреля 2016 г. 14:20:19
01:03:18
Яндекс.Метрика