Загрузка страницы

Quyosh sistemasi

Quyosh sistemasini quyoshning kuchli gravitatsiyasi taʼsiri ostida uning atrofida harakatlanuvchi sayyoralar, sayyoralarning tabiiy yoʻldoshlari, meteoritlar, kometalar, asteroidlar hamda gaz va changlar birgalikda xosil qiladi.

#quyoshsistemasi #olamtv

Видео Quyosh sistemasi канала Olam TV
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
4 января 2020 г. 2:52:48
00:14:22