Загрузка страницы

Cây sáo lớn nhất thế giới Tại Trung Quốc. ( The world's largest flute In China )

CÂY SÁO LỚN NHẤT THẾ GỚI
The world's largest flute In China
Chuyên bán các loại sáo trúc, sáo nứa, sáo bầu, sáo tầu, sáo mèo, sáo chầu văn các loại nhận làm sáo theo yêu cầu
Liên Hệ: ☎ 0973 841 968
Nhận giao hàng toàn quốc, trả tiền tại nhà
Chi tiết xem tại
https://www.facebook.com/saotruccaokien/
http://muasaotruc.com/
https://www.facebook.com/saotruchaki

Видео Cây sáo lớn nhất thế giới Tại Trung Quốc. ( The world's largest flute In China ) канала Sáo Trúc Cao Định
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
21 мая 2017 г. 10:58:03
00:04:05