Загрузка страницы

Những Chú Cừu Thông Minh - Tập 2 [30 phút]

Cấm khiêu vũ
Người Nông dân đang cố học khiêu vũ.

Ai là người Kéo bao gậy?
Người Nông dân bỗng nhiên tìm thấy bộ đồ chơi golf cũ của mình.

Hôm nay còn có tóc
Người Nông dân đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò!

Anh bạn kèn túi
Đàn cừu tìm thấy một bộ kèn túi ngoài bãi rác.

Shaun the Sheep
Những Chú Cừu Thông Minh
Season 2
Phần 2
Full episodes
Tập đầy đủ

Hãy đăng ký ngay: https://bit.ly/2GxVbIc
https://www.facebook.com/shaunthesheep
https://www.instagram.com/shaunthesheep
https://twitter.com/shaunthesheep
https://www.shaunthesheep.com

Видео Những Chú Cừu Thông Minh - Tập 2 [30 phút] канала Shaun the Sheep [ViệtNam]
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
25 сентября 2015 г. 9:00:01
00:25:10